Náms- og stuðningsefni

Nýsköpun

 

Samfélagsleg 

Nýsköpun

Frumkvöðlastarf

Varan/þjónustan

Viðskiptavinir

 Sala – kynning – verð

Samkeppni – markaður

Viðskiptalíkan, viðskiptaáætlun og stefnumótun

Stofnun fyrirtækis

Fjármálin

Íslenska nýsköpunar-og frumkvöðlaumhverfið

Ýmsir gagnlegir tenglar

Heildar efnisyfirlit náms- og stuðningsefnis

 1. Nýsköpun

Hvað er nýsköpun? Hvernig er hægt að fá góða nýsköpunarhugmynd?

Hver er munurinn á nýsköpun og uppfinningu?

Róttæk nýsköpun, Stigvaxandi nýsköpun og Röskun (e. disruption)

Hvers vegna er nýsköpun svona mikilvæg?

Er öll nýsköpun góð nýsköpun?

Hvernig er hægt að fá góða og gagnlega nýsköpunarhugmynd?

Persónuleg reynsla, Nærumhverfið, Samfélagið, Umhverfið

Fimm leiðir til að finna hugmyndir

Hugarflæðisaðferðir

Opna-loka aðferðin

Þankahríð og þankaskrift (e. brainwriting)

Val á hugmyndum

Hönnunarhugsun (e. Design Thinking)

Á að deila hugmyndum sínum?

Lokuð nýsköpun

Opin nýsköpun

Leyndarsamningur

Ýmsir tenglar og náms- og stuðningsefni sem tengjast nýsköpun

 1. Samfélagsleg nýsköpun

Hvað er samfélagsleg nýsköpun? Hvernig er hægt að fá góða nýsköpunarhugmynd?

Hvað er samfélagsleg frumkvöðlastarfsemi

Samfélagslegar áskoranir 2018-2021

Umhverfismál og sjálfbærni, Heilsa og velferð og Líf og störf í heimi breytinga

Hringrásarhagkerfið

Hvers vegna skiptir hringrásarhagkerfið máli?

Sjálfbærni

Hvað get ég gert?

Framtíðarfræðin

Kennslubók: Að hugleiða framtíðir

Hvernig er hægt að fá góða og gagnlega samfélagslega nýsköpunarhugmynd?

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

Ýmsir tenglar og náms- og/eða stuðningsefni sem tengjast ofangreindu efni

 1. Frumkvöðlar 

Hvað eru frumkvöðlar?

Hvað einkennir frumkvöðul?

Að stofna frumkvöðlafyrirtæki er ekki eins og hvert annað starf.

Af hverju kjósa þá margir að verða frumkvöðlar

Hvað er samfélagsleg frumkvöðlastarfsemi

Að mistakast

Að mistakast er byrjun – ekki heimsendir

Hægt er að skipta mistökum í þrennt:

Lærdómsmenning

Ekki óttast það að mistakast

Nokkur ráð frá sérfræðingunum

Ýmsir tenglar og náms- og/eða stuðningsefni sem tengjast ofangreindu efni

 1. Varan/þjónustan

Hvað þarf að hafa í huga í sambandi við vöruna og frumkvöðlastarfsemi?

Byrjaðu með eina hugmynd/vöru

Hvað ertu að fara að bjóða upp á? Ein setning!

Grunnspurningarnar

Aðrar grunnspurningar

Hugverkaréttindi (e. intellectual property – IP)

Annað sem gott er að vita

Bakarísleiðin

Ýmsir tenglar og náms- og/eða stuðningsefni sem tengjast ofangreindu efni

 1. Viðskiptavinir

Hver mun kaupa/nota vöruna þína?

Markhópurinn

Kaupvenjur

Kynningar

Dreifileiðir

Þarfir viðskiptavina

Þarfir sem fólk veit ekki af

Markaðshlutun

Hversu marga viðskiptavini er hægt að ná í?

Hvaða viðskiptavinir ættu að koma fyrst?

Markhópar íslensku ferðaþjónustunnar

Hver er munurinn á hefðbundinni- og upplifunarferðaþjónustu?

Hinn upplýsti ferðamaður

3 undirflokkar upplýsta ferðamannsins

 1. Salan, kynning og verðlagning

Markaðssetning

  1. Viðskiptavinastefna og markaðsstaða.
  2. Samval söluráða
  3. Framkvæmdaáætlun

Markaðsstaðsetning

Vörumerki og ímynd

Samval söluráða

Vara. Verð, Vettvangur, Vegsauki

Verðlagning

Dæmi um útreikning á verði

Hvar og hvernig ætlar þú að selja vöruna þína?

Dreifingin/sölustaðir

Hvar nærðu til markhópsins? Auglýsingar og val miðla.

Markaðssetning á netinu

Hvaða samfélagsmiðlar henta starfseminni?

Auglýsinga – og kynningarstefna fyrirtækisins

Ýmsir tenglar og/eða náms- og stuðningsefni sem tengjast ofangreindu efni

 1. Markaðs- og samkeppnisgreining

Markaðssinnað fyrirtæki

Ytri greining

Aðstæður á markaðnum, stærð markaðarins og þróun markaðarins

Markaðsgreining

PEST(EL)-GREINING

SAMKEPPNISGREINING – Fimm krafta líkan Porters

Grunnspurningar

Tafla – Samanburður við aðra

Innri greining

SVÓT-GREINING

Ýmsir tenglar og náms- og/eða stuðningsefni sem tengjast ofangreindu efni

 1. Viðskiptalíkan, viðskiptaáætlun og stefnumótun

Viðskiptaáætlun vs. Viðskiptalíkan

Lýsing á viðskiptalíkani

Viðskiptastrammi – Business Model Canvas

Til hvers að nota Strammann?

Lean  Canvas

Viðskiptaáætlun

Innihald viðskiptaáætlana

Nokkur atriði sem vert er að hafa í huga við gerð viðskiptaáætlunar

Örviðskiptaáætlun

Innihald örviðskiptaáætlana

Stefnumótun: Stefna, framtíðarsýn, hlutverk og gildi

Dæmi: hlutverk, sýn, gildi og markmið stjórnvísi

Ýmsir tenglar og náms- og/eða stuðningsefni sem tengjast ofangreindu efni

 1. Fjármál

Fjármögnunarmöguleikar

Styrkir

Fjárfestar

Englafjárfestar

Fjárfestingasjóðir

Að fá inn fjárfesta

Fjármagnsleiðin vs. Bakarísleiðin

Bankar

Hvernig metur bankinn lánaumsókn?

Hópfjármögnun

Reikningshugtök

Önnur hugtök

Ýmsir tenglar og náms- og/eða stuðningsefni sem tengjast ofangreindu efni

 1. Stofnun fyrirtækis

Félagaform

Einstaklingsfyrirtæki

Einkahlutafélög og hlutafélög

Sameignarfélag

Samlagsfélag

Skattur og VSK.

Tekjuskattur

Tekjuskattstofn í atvinnurekstri

Virðisaukaskattur

Skráning á VSK-skrá

Mikilvægt atriði fyrir frumkvöðla sem eru að hefja rekstur:

Algeng leyfi fyrir rekstur

Hér eru dæmi um nokkrar stofnanir sem gefa út algeng leyfi til reksturs

Ýmsir tenglar og náms- og/eða stuðningsefni sem tengjast ofangreindu efni

 1. Íslenska frumkvöðlaumhverfið

Fjölbreyttur stuðningur er í boði á Íslandi, fyrir frumkvöðla

Hraðlar

Ýmsir aðilar

Ýmsir styrkir

Ertu með ábendingu/athugasemdir fyrir Íslenska frumkvöðlaumhverfið​?

 1. Ýmsir gagnlegir tenglar

 

 

 

Ertu með ábendingu/athugasemdir fyrir náms- og/eða stuðningsefni?